Fundusze akcji rynków wschodzących oferują inwestorom dostęp do krajów i regionów, które przechodzą transformację gospodarczą. Chociaż istnieje wiele sposobów definiowania rynków wschodzących (EM), termin ten zazwyczaj odnosi się do dwudziestu krajów, które są częścią indeksu MSCI Emerging Market. Fundusze inwestycyjne i fundusze typu ETF różnią się znacznie pod względem celu i strategii, podobnie jak fundusze akcji EM.

Jakie są potencjalne korzyści z inwestowania w akcje na rynkach wschodzących?

Inwestowanie w akcje na rynkach wschodzących oferuje wiele potencjalnych korzyści, w tym lepszą globalną dywersyfikację oraz możliwość dostępu do gospodarek rozwijających się i niedowartościowanych papierów wartościowych.

Dywersyfikacja: dywersyfikacja międzynarodowa jest jednym ze sposobów na ewentualne zmniejszenie ogólnej zmienności. Fundusze akcji EM mogą pomóc Ci pójść o krok dalej, inwestując na rynkach, które nie są ze sobą zsynchronizowane.
Szansa: Jedną z największych potencjalnych korzyści płynących z funduszy akcji EM jest możliwość poprawy ogólnych długoterminowych zwrotów z Twojego portfela. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego kraje wschodzące i gospodarki rozwijające się w ostatnim czasie odpowiadały za prawie 80% światowego wzrostu gospodarczego. Udział ten rośnie wraz z poprawą infrastruktury i wzrostem popytu na towary i usługi z tych regionów.
Wycena: podczas gdy spółki na rynkach rozwiniętych już uwzględniają wycenę w cenie swoich akcji, spółki na rynkach wschodzących często tego nie robią. Stwarza to potencjał dla aktywnych zarządzających funduszami do identyfikowania akcji, które są sprzedawane po niedrogich wycenach w stosunku do ich perspektyw wzrostu.

Jakie są rodzaje funduszy akcji rynków wschodzących?

Niegdyś niszowe aktywa, fundusze akcyjne EM stale ewoluowały, obejmując różne obszary zainteresowania i dostosowując się do różnych stylów inwestowania. Dla wielu inwestorów decyzja zaczyna się od tego, czy zastosować podejście aktywne, czy indeksowane do inwestowania w akcje rynków wschodzących.

Aktywne fundusze akcyjne na rynkach wschodzących

Fundusze te opierają się na wiedzy rynkowej i badaniach akcji, aby zidentyfikować akcje, które oferują potencjał zwrotu powyżej rynku. Zwolennicy aktywnego inwestowania zauważają, że nieefektywność rynków wschodzących jest korzystna dla osób wybierających akcje, które mogą je dostrzec, unikając ryzyka.
iShares EMETFs.

Strategie indeksowe, takie jak te oferowane za pośrednictwem funduszy ETF iShares, mają na celu naśladowanie różnych indeksów, od szeroko stosowanego indeksu MSCI Emerging Market Index po te powiązane z określonymi regionami i krajami. Zaletą funduszy ETF są niskie opłaty.

Globalne fundusze zależne od regionu lub kraju

Podczas gdy wiele funduszy kupuje na całym świecie akcje z rynków wschodzących, które najlepiej pasują do ich celów, inne skupiają się na określonych regionach lub krajach.
Większość inwestorów indywidualnych, niezależnie od tego, czy stosują strategie aktywne, czy ETF, zazwyczaj uzyskuje ekspozycję na rynki EM za pośrednictwem bardziej zdywersyfikowanych portfeli, aby pomóc w ograniczeniu ryzyka. To powiedziawszy, fundusze regionalne i fundusze dla poszczególnych krajów lub ETF są sposobami dla inwestorów, aby działać zgodnie z określonym spojrzeniem na rynek lub kierować reklamy na te części świata, które ich najbardziej interesują.

Podobnie jak w przypadku każdego funduszu wspólnego inwestowania lub ETF, fundusze EM można dodatkowo podzielić według stylu inwestowania (wartość lub wzrost) i kapitalizacji rynkowej.

Jakie rodzaje ryzyka wiążą się z funduszami akcji rynków wschodzących?

W ramach strategii długoterminowej fundusze akcji z rynków wschodzących oferują inwestorom potencjał większych zwrotów, niż mogliby uzyskać, inwestując wyłącznie na rynkach rozwiniętych. Oczywiście tam, gdzie istnieje możliwość dodatkowego zwrotu, istnieje dodatkowe ryzyko.

Fundusze akcyjne rynków wschodzących mogą być podatne na większą zmienność niż fundusze skupiające się na krajach rozwiniętych. Rynki te są zazwyczaj mniejsze i często bardziej podatne na zmiany polityczne, wahania cen towarów i zmiany w polityce pieniężnej, a także inne ryzyka.

Wiele funduszy rynków wschodzących wiąże się również z ryzykiem walutowym – to znaczy, że wartość ich aktywów zmienia się nie tylko ze względu na wzrost lub spadek cen papierów wartościowych, ale także wartość ich walut w stosunku do dolara. Ważne jest, aby rozważyć zalety i wady inwestowania w fundusz akcyjny na rynkach wschodzących, który zabezpiecza ryzyko walutowe, w porównaniu z inwestowaniem w fundusz oferujący ekspozycję walutową.


wpis przygotowany przez partnera