Content w Polskim e-commerce działa?

Content w Polskim e-commerce działa?

Content is the KING? Czy to stare przysłowie ma jeszcze znaczenie w dzisiejszych czasach, czy powinniśmy skupić się na innych działaniach marketingowych? Warto pisać artykuły z treścią dodaną dla odbiorców, czy korzystać z innych form budowania świadomości marki,...